QQ影音转mp4格式的操作流程讲解 最新教程日常常用教程解析


      有的网友使用QQ影音软件的过程里,想把一段非mp4格式视频转为mp4格式,话说QQ影音如何转mp4格式呢?下面跟随本文学学QQ影音转mp4格式的操作流程吧。

      打开QQ影音,点击右下角的【影音工具箱】图标;

      点击【转码压缩】;

      点击左上角【添加文件】;

      打开视频文件,选择视频格式【MP4】;

      点击右下角【开始】就可以了。

      各位小伙伴们,看完上面的精彩内容,都清楚QQ影音转mp4格式的操作流程了吧!